ptbv-top-bannerTập đoàn Tân Á Đại Thànhphát triển bền vững

Yếu tố làm nên Giá trị bền vững
tại Tân Á Đại Thành

Tôn trọng giá trị truyền thống

Tập đoàn Tân Á Đại Thành được ra đời trên nền tảng lịch sử đáng tự hào, với ý chí và nỗ lực mạnh mẽ của tập thể những con người dám nghĩ, dám làm, táo bạo và nhạy bén.

Con người Tân Á Đại Thành được truyền năng lượng sáng tạo và đột phá nhưng không quên tôn trọng giá trị truyền thống và nền tảng văn hóa doanh nghiệp cốt lõi.

Coi trọng lợi ích của đối tác

Tân Á Đại Thành không chỉ hoạt động vì lợi ích cá nhân. Doanh nghiệp đặc biệt coi trọng quyền lợi của khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, bạn hàng… vì mục tiêu hợp tác bền vững, cùng song hành phát triển.

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất theo nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ môi trường. Tiêu chí phát triển Xanh được ưu tiên trong xây dựng, phát triển các dự án du lịch, bất động sản của Tập đoàn.

Truyền cảm hứng bằng
sản phẩm chất lượng cao

Sản phẩm tốt là linh hồn của doanh nghiệp. Tân Á Đại Thành coi trọng việc tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng chuẩn quốc gia, mang lại giá trị thiết thực và gắn liền với cuộc sống của người dân.

Doanh nghiệp đi tiên phong trong việc đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, ngày càng hoàn thiện và tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.