banner-son

Chứng nhận

Huân Chương Lao Động
Huân Chương Lao Động
Huân chương Lao động là phần thưởng cao quý của Nhà nước, ghi nhận sự đóng góp xuất sắc của doanh nghiệp vào công cuộc xây dựng đất nước
Chất Lượng Quốc Gia
Chất Lượng Quốc Gia
Giải thưởng cao quý cấp Quốc gia do Thủ tướng trao tặng. Đây là giải thưởng thường niên duy nhất về chất lượng được luật hóa và ban hành theo quy tắc quốc tế – thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA)
Chứng nhận QLCL ISO 9001:2015
Chứng nhận QLCL ISO 9001:2015
Chứng nhận ISO đã khẳng định Tập đoàn đủ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhất quán và liên tục
Quy Chuẩn Việt Nam
Quy Chuẩn Việt Nam
Sản phẩm iPaint được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đảm bảo đủ điều kiện để sử dụng, lưu hành trong thực tế
Quy Chuẩn Việt Nam của Bộ Xây Dựng
Quy Chuẩn Việt Nam của Bộ Xây Dựng
QCVN 16:2017/BXD là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành, khẳng định sản phẩm đủ khả năng lưu hành trên thị trường
Sao Vàng Đất Việt
Sao Vàng Đất Việt
Là giải thưởng danh giá dành cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam hội nhập quốc tế. Giải vàng chỉ dành cho những sản phẩm có chất lượng ngang tầm quốc tế.
Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn luôn là một tiêu chí được khách hàng, đối tác và người tiêu dùng tin tưởng cho những sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất