KV

Chứng nhận

Top 10 doanh nghiệp Vì môi trường xanh Quốc gia 2018
Top 10 doanh nghiệp Vì môi trường xanh Quốc gia 2018
Thương hiệu vì môi trường xanh quốc gia của Trung ương Hội kinh tế Môi trường Việt Nam ghi nhận về những đóng góp tích cực trong bảo vệ môi trường, góp phần phát triển nền kinh tế xanh phát triển bền vững.
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được chứng nhận bởi Viện tiêu chuẩn chứng nhận của Anh (BSI), chứng minh hệ thống quản lý chất lượng của Stroman đảm bảo các sản phẩm đầu ra đáp ứng được mong đợi của khách hàng.
Hệ thống quản lý môi trường
Hệ thống quản lý môi trường
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được công nhận phổ biến nhất trên thế giới và được chứng nhận bởi Viện tiêu chuẩn chứng nhận của Anh (BSI)
Quy chuẩn quốc gia Việt Nam
Quy chuẩn quốc gia Việt Nam
Quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu đối tượng bắt buộc phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn Việt Nam
Bộ tiêu chuẩn của Quốc gia nhằm quy định về đặc tính kỹ thuật và sử dụng làm chuẩn để phân loại, đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra
Chất lượng quốc gia
Chất lượng quốc gia
Giải thưởng uy tín do Bộ khoa học & Công nghệ chứng nhận, để đánh giá toàn diện các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế
Hàng Việt chất lượng tốt
Hàng Việt chất lượng tốt
Giải thưởng là minh chứng cho những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo, uy tín chất lượng đối với người tiêu dùng của doanh nghiệp sản xuất trên cả nước.
Thương hiệu quốc gia
Thương hiệu quốc gia
Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ dành cho những sản phẩm uy tín, chất lượng hàng đầu đất nước