home-iconn-1
2 Nhà máy hiện đại
home-iconn-2
Tổng đầu tư hơn 140 triệu USD
home-iconn-3
Trên 50 Chi nhánh
home-iconn-4
Hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Ống nhựa Ströman

CHUYÊN GIA ỐNG TRONG TƯỜNG

dong-bo

Sản phẩm đồng bộ, chính xác tuyệt đối

tieu-chuan

Tuổi thọ cao, độ bền tốt

hoan-thien

An toàn tuyệt đối cho sức khỏe

sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm bán chạy

Tin Tức