2 Nhà máy hiện đại
Tổng đầu tư hơn 140 triệu USD
Trên 50 Chi nhánh
Hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Ống nhựa Ströman

CHUYÊN GIA ỐNG TRONG TƯỜNG

Sản phẩm đồng bộ, chính xác tuyệt đối

Tuổi thọ cao lên, độ bền tốt

An toàn tuyệt đối cho sức khỏe

sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm bán chạy

Tin Tức