baner-gpn

Chứng nhận

Nhãn hiệu hàng đầu
Nhãn hiệu hàng đầu
Là giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực lao động sản xuất và sáng tạo, đổi mới không ngừng để nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, chất lượng và niềm tự hào của hàng Việt.
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành
Hiệp hội tráng men (Đức)
Hiệp hội tráng men (Đức)
Là hiệp hội chuyên nghiệp của Đức được quốc tế công nhận trong ngành công nghiệp men tổng thể; hỗ trợ hội viên cập nhật những công nghệ tráng men tiên tiến nhất thế giới và áp dụng trong quá trình sản xuất
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.
Water Quality Association
Water Quality Association
Con dấu vàng của WQA (WQA’s Gold Seal ) là chứng nhận quốc tế cao nhất trong ngành công nghiệp lọc nước, chỉ cấp cho thành viên của tổ chức WQA
Thương hiệu Quốc gia
Thương hiệu Quốc gia
Là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ về xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia