baner-gpn

Chứng nhận

Nhãn hiệu hàng đầu
Nhãn hiệu hàng đầu
Là giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực lao động sản xuất và sáng tạo, đổi mới không ngừng để nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, chất lượng và niềm tự hào của hàng Việt.
Water Quality Association
Water Quality Association
Con dấu vàng của WQA (WQA’s Gold Seal ) là chứng nhận quốc tế cao nhất trong ngành công nghiệp lọc nước, chỉ cấp cho thành viên của tổ chức WQA
Thương hiệu Quốc gia
Thương hiệu Quốc gia
Là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ về xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia