14 nhà máy
Công suất 1 triệu sản phẩm/năm
30.000 điểm bán
Hệ thống QLCL ISO 9001:2015
Tập đoàn cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam

Dòng sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm bán chạy

Tin tức