Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương Binh Liệt Sĩ (27/07/1947 – 27/07/2022)

27/07/2022

Những người con anh dũng của Tổ Quốc, có người còn sống nhưng cũng có người nằm lại với đất mẹ thân yêu. Thế nhưng những chiến công và tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được thế hệ những người Việt Nam tưởng nhớ.

75 mùa thu đi qua là 75 mùa tri ân, ngày 27/7 trở thành ngày mà những người còn sống mãi mãi không thể quên được, một ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc. Sự tri ân này nhằm phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Xin kính cẩn nghiêng mình để tưởng nhớ linh hồn các bậc tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những con người ưu tú của tổ quốc đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do và sự phồn vinh của Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay.