Tài sản quý nhất trên thương trường chính là thương hiệu

20/04/2016

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc chú trọng tới công tác xây dựng và phát triển thương hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.


Chương trình Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất do Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Các thương hiệu khi là Thương hiệu Quốc gia phải cùng chia sẻ và theo đuổi những giá trị mà quốc gia hướng tới trong giai đoạn hội nhập hiện nay: Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo –  Năng lực lãnh đạo đồng thời có trách nhiệm quảng bá hình ảnh Việt Nam gắn với các giá trị này trên thị trường trong nước và thế giới tới các đối tượng mục tiêu.

Trong thời kỳ hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với rất nhiều các công ty nước ngoài. Để cạnh tranh, các doanh nghiệp không chỉ cần tạo ra các sản phẩm có chất lượng, mà còn phải xây dựng thương hiệu mạnh, hình thành nên trong tâm trí của người tiêu dùng. Đó chính là điều cốt lõi mà Tập đoàn Tân Á Đại Thành luôn xác định theo đuổi trong quá trình phát triển thương hiệu.

Đứng trong hàng ngũ Thương hiệu Quốc gia khi đã có một lịch sử phát triển vững mạnh và có dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng Việt, Tân Á Đại Thành luôn ý thức về việc xây dựng và phát triển thương hiệu Việt mang đẳng cấp Quốc tế. Logo Thương hiệu quốc gia luôn song hành cùng logo Tân Á Đại Thành trong suốt 2 năm qua, đây là vinh dự, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm để cùng chia sẻ và theo đổi những giá trị mà chương trình Thương hiệu quốc gia hướng tới.

Thương hiệu của một sản phẩm hay một doanh nghiệp là một yếu tố cấu thành trong “chiếc dù thương hiệu” của Thương hiệu quốc gia – cho dù chỉ là một phần nhỏ nhìn trên khía cạnh “công thương” – nhưng góp một phần lớn vào việc xây dựng hình ảnh quốc gia trong mắt người tiêu dùng toàn thế giới. Điều đó cho thấy nếu Thương hiệu quốc gia làm được việc kết nối từng thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp, ngành, địa phương thành một chuỗi giá trị sẽ tạo nên một sức mạnh thật sự để “tiếp thị” hình ảnh của cả doanh nghiệp và quốc gia.

Trong tổng thể đó, mối quan hệ tương hỗ giữa thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp: Thương hiệu quốc gia tiếp thêm sức mạnh cho thương hiệu doanh nghiệp và ngược lại thương hiệu doanh nghiệp góp phần làm sáng lên thương hiệu quốc gia. Không khó nhận ra tính tương tác qua lại của mối quan hệ này: sự tổn hại uy tín của thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp sẽ làm xấu đi hình ảnh thương hiệu quốc gia và ngược lại sự mờ nhạt của thương hiệu quốc gia sẽ làm cho khả năng tỏa sáng của thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp bị hạn chế trong cạnh tranh, đặc biệt trong cạnh tranh quốc tế.

Có câu nói “Tài sản quý nhất trên thương trường chính là thương hiệu”. Đối với Tân Á Đại Thành, quá trình xây dựng thương hiệu đã trở nên chuyên nghiệp và là việc làm quan trọng đối với doanh nghiệp khi trở thành Thương hiệu quốc gia, điều đó góp phần rất lớn và quyết định vị thế cạnh tranh của thương hiệu trên trường quốc tế.