Đại hội cổ đông quản lý lần thứ 2 – Kỳ họp thứ 3

19/10/2015

Ngày 17/10/2015, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức thành công “Đại hội Cổ đông Quản lý – lần thứ 2 – kỳ họp thứ 3” tại trụ sở 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa. 

Tham dự đại hội có sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Duy Chính – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và đại diện các khối: Khối kinh doanh, khối tài chính kế toán, khối sản xuất, nhà máy Tân Á, nhà máy Rossi.

Tại đại hội, các Trưởng khối quản lý đã báo cáo kết quả hoạt động từ tháng 02 đến tháng 9 năm 2015 và nhận chỉ tiêu trọng điểm 4 tháng cuối năm (T10, 11, 12, 01/2016). Đồng thời, Hội đồng Quản trị đã trao quyết định công nhận CĐQL cho các nhân sự được kết nạp tại Đại hội CĐQL – lần thứ 2 – kỳ họp thứ 2.

Một số hình ảnh tại đại hội: 

dai-hoi-co-dong-quan-ly-lan-thu-2-ky-hop-thu-3

dai-hoi-co-dong-quan-ly-lan-thu-2-ky-hop-thu-3

dai-hoi-co-dong-quan-ly-lan-thu-2-ky-hop-thu-3

Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Chủ tịch HĐQT 

Ông Nguyễn Duy Chính - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Duy Chính – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

IMG_4483

Đại diện ban lãnh đạo trao chứng nhận CĐQL cho các nhân sự được kết nạp. 

Đại diện ban lãnh đạo trao chứng nhận CĐQL cho các nhân sự được kết nạp.