Sản phẩm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành được công nhận là Sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội 2015

25/12/2015

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV về phương hướng phát triển kinh tế Thủ đô giai đoạn 2011 – 2015 đã chỉ rõ: “Phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô để đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức ở tất cả các ngành, lĩnh vực.


Chú trọng phát triên ngành lĩnh vực và sản phẩm sử dụng kỹ thuật công nghệ và có hàm lượng chất xám cao, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và bảo vệ môi trường; từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế…”

Sản phẩm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành được công nhận là Sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội 2015 1

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ kim khí, Tân Á Đại Thành đã không ngừng nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm chủ lực. Năm 2015, Tân Á Đại Thành vinh dự là tập đoàn duy nhất được công nhận mới sản phẩm công nghiệp chủ lực 2015. Theo đó, 3 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội là Bồn nước Inox, Máy nước nóng năng lượng mặt trời và Bình nước nóng.

Sản phẩm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành được công nhận là Sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội 2015 2

Những ghi nhận của Thành phố đối với các sản phẩm của Tân Á Đại Thành chính là động lực để Tân Á Đại Thành nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp nghiên cứu và sản xuất để góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hà Nội nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.