Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cấp Giấy phép Môi trường cho dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh tại KCN Đức Hòa III của Tập đoàn Tân Á Đại Thành

23/05/2023
Ngày 15/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An ban hành Giấy phép Môi trường số 3412/ GPMT-STNMT, quyết định cấp phép cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành, địa chỉ tại ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Tập đoàn Tân Á Đại Thành (giai đoạn 1, quy mô 70,2233 ha)
Giấy phép môi trường dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh tại KCN Đức Hòa III
Giấy phép nêu rõ thông tin dự án, các ngành nghề được phép đầu tư vào dự án; Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành đối với dự án.
 
Giấy phép có thời hạn 07 năm (từ 15/5/2023 – 14/5/2030).
 
Phụ lục của Giấy phép cũng nêu rõ những nội dung về cấp phép xả nước thải, khí thải, chất thải, tiếng ồn, độ rung… và các yêu cầu bảo vệ môi trường kèm theo.
Khu công nghiệp Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Thông tin chi tiết Giấy phép tại đây.