Tân Á Đại Thành đóng góp giải pháp tại Hội thảo Vật tư thiết bị cấp nước an toàn

29/08/2020

Tại Hội thảo vật tư, thiết bị cấp nước an toàn, đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã đóng góp 2 giải pháp nằm trong bộ giải pháp tổng thể về nguồn nước là Ống nhựa và Bộ lọc nước đầu nguồn.