Tân Á Đại Thành phối hợp Sở Công thương tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

06/10/2017

Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp Sở Công thương tỉnh Hưng Yên: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.


Sáng 5/10/2017, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với Sở Công thương tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm điện và hiệu quả năm 2017.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và hơn 100 cán bộ quản lý các cơ quan, ban ngành của tỉnh, các cán bộ quản lý doanh nghiệp.

Nội dung chương trình hội nghị tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, phổ biến một số quy định, luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cán bộ tham gia chương trình hội nghị.

tan-a-dai-thanh-phoi-hop-so-cong-thuong-tinh-hung-yen-4

tan-a-dai-thanh-phoi-hop-so-cong-thuong-tinh-hung-yen-3

tan-a-dai-thanh-phoi-hop-so-cong-thuong-tinh-hung-yen-2

tan-a-dai-thanh-phoi-hop-so-cong-thuong-tinh-hung-yen-1

Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Tập đoàn Tân Á Đại Thành luôn chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, cũng như xây dựng giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả trong sản xuất, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm cho cộng đồng và xã hội.