Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhận giải thưởng “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam” năm 2019

16/11/2019

Chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019 được thực hiện bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong phát triển bền vững. Việc thực hiện tốt phát triển bền vững doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế.

Đây cũng là sự ghi nhận của Chính phủ, Bộ Ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội về các hoạt động của những doanh nghiệp tiên phong có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Phát triển bền vững Việt Nam 2019 1

Tập đoàn Tân Á Đại Thành từng vinh dự được trao giải CSI 2017

Các doanh nghiệp được đánh giá dựa trên những tiêu chí khắt khe trong Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) gồm những tiêu chí, đánh giá và định lượng mức độ bền vững của doanh nghiệp, được thiết kế cụ thể, bao quát và đảm bảo tính khoa học, khách quan.

Phát triển bền vững đã trở thành một yêu cầu cấp bách và cần thiết trong hoạt động kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng là một thách thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đây cũng chính là mục tiêu chiến lược của Tân Á Đại Thành, không chỉ được gắn kết chặt chẽ trong chiến lược kinh doanh mà còn được hiện thực hóa trong mọi hoạt động, bền bỉ theo đuổi kim chỉ nam “Phồn vinh cuộc sống Việt”, luôn chung tay góp sức cho cộng đồng, mang đến những giá trị bền vững và tốt đẹp.