Tập đoàn Tân Á Đại Thành: Tái cấu trúc toàn diện và bổ nhiệm nhân sự cấp cao

12/10/2021

Ngày 11/10/2021, tại Trụ sở Tập đoàn (Hà Nội), Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tổ chức “Lễ Công bố Nghị quyết của HĐQT về tái cấu trúc toàn diện và Bổ nhiệm nhân sự cấp cao Tập đoàn Tân Á Đại Thành”.


Với định hướng phát triển thành Tập đoàn kinh tế lớn mạnh, theo mô hình hiện đại và đón nhận các cơ hội hợp tác thông qua các đối tác chiến lược, Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã thông qua Nghị quyết số 137.21/NQ/HĐQT-TADT ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Tân Á Đại Thành giai đoạn 2021-2030.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu tại sự kiện

Theo Nghị quyết này, Tập đoàn Tân Á Đại Thành sẽ tái cấu trúc theo 5 trụ cột chính đó là: Quy hoạch ngành; Chuyển đổi mô hình quản lí; Xây dựng văn hóa Tập đoàn, Tái định vị thương hiệu và Phát triển nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, hệ thống các công ty con, đơn vị thuộc tập đoàn sẽ được quy hoạch thành 3 Tổng công ty đại diện cho 3 khối ngành chủ đạo đó là Tổng Công ty Công nghiệp Gia dụng Tân Á Đại Thành, Tổng công ty Bất động sản Tân Á Đại Thành và Tổng công ty Khai khoáng và Xây dựng HUD Tân Á Đại Thành. Mỗi ngành chủ đạo sẽ do một Tổng Công ty điều hành tự chủ, hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm về kế hoạch và kết quả kinh doanh. Bên cạnh 3 ngành chủ đạo, các công ty và hoạt động khác sẽ được tái cấu trúc phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các ngành mới theo hướng bền vững, mở rộng hệ sinh thái, phát triển chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Duy Chính – Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh đó, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Tập đoàn, chuẩn bị đội ngũ nhân lực phù hợp với việc chuyển đổi mô hình và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng bổ nhiệm các nhân sự vào Ban Giám đốc Tập đoàn. Cụ thể:

  1. Ông Nguyễn Anh Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn – Phụ trách công nghệ
  2. Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn– Phụ trách Kinh doanh
  3. Bà Nguyễn Phương Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn – Phụ trách Truyền thông và Marketing
  4. Ông Phạm Minh Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn– Phụ trách Đầu tư
  5. Bà Nguyễn Thùy Dung được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn – Phụ trách Chuỗi cung ứng
  6. Bà Nguyễn Thị Yến được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn

Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn cho bà Nguyễn Phương Anh

Mở rông ngành nghề lĩnh vực sang bất động sản, xây dựng và khai khoáng, năm 2020, tổng doanh thu của Tân Á Đại Thành khi hợp nhất các đơn vị là  gần 6.500 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh thu của toàn tập đoàn dự kiến vẫn đạt 9000 tỷ đồng với  tổng số cán bộ công nhân viên lên tới hàng chục nghìn người. Với đề án Tái cấu trúc này, Tân Á Đại Thành đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 25,000 tỷ đồng vào năm 2025.

Một số hình ảnh về sự kiện:

Bà Nguyễn Thị Mai Phương trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn cho ông Phạm Minh Đức

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Tập đoàn trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn cho bà Nguyễn Thùy Dung tại VP TPHCM

Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn cho bà Nguyễn Thị Yến

Bà Nguyễn Phương Anh – Phó TGĐ Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Anh Tú – Phó TGĐ Thường trực Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu tại văn phòng TPHCM

Ban Lãnh đạo và CBNV Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm tại văn phòng TPHCM