Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Duy Chính được bầu vào Ban chấp hành của VCCI

19/06/2017

Tại hội nghị thường kỳ Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ 6, khoá VI diễn ra vào ngày 19/6/2017, Ông Nguyễn Duy Chính – Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã vinh dự được bầu vào Ban chấp hành của VCCI.


Sự kiện đã khẳng định uy tín và tài năng của Ông Nguyễn Duy Chính nói riêng và vị thế của Tập đoàn Tân Á Đại Thành nói chung trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Chính – Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành (ngoài cùng bên phải) vinh dự được bầu vào Ban chấp hành của VCCI.

Ông Nguyễn Duy Chính – Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành (ngoài cùng bên phải) vinh dự được bầu vào Ban chấp hành của VCCI.

Được biết, nhiệm vụ hàng đầu mà VCCI đang hướng tới trong nhiệm kỳ VI sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò của tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tham mưu có hiệu quả cho Đảng và Nhà nước về các chính sách kinh tế – xã hội, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp tái cấu trúc để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững. Các thành viên Ban chấp hành đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa những nhiệm vụ này.

Hội nghị thường kỳ Ban chấp hành VCCI lần thứ 6, khoá VI.

Hội nghị thường kỳ Ban chấp hành VCCI lần thứ 6, khoá VI.

Việc Ông Nguyễn Duy Chính được bầu vào Ban chấp hành của VCCI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong việc phát triển, mở rộng, gắn liền với các chính sách, định hướng phát triển của quốc gia, đồng thời cũng là tiền đề để Tân Á Đại Thành đẩy nhanh tiến trình vươn mình chinh phục thị trường quốc tế.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi theo quy định của pháp luật.